פברואר, 2012

המדד עלה ?

יכולתם של העובדים שלנו לייעל ולמקד את עבודתם כדי לתרום יותר לארגון קשורה קשר הדוק הן להכרתם את יעדי הארגון (על תיקשור היעדים דיברתי בטיפים קודמים), והן להבנתם את מצבו העסקי של הארגון. במרבית הארגונים קיימים כבר מדדים לביצועי הארגון (KPIs – Key Performance Indicators). חשיפה של מדדים אלה לעובדים יכולה לסייע להם להבין כיצד [...]

איך לנהל על-בסיס יעדים באופן שיתרום גם לעסק וגם לעובדים?

באחד הטיפים הקודמים דיברתי על החשיבות שבתיקשור היעדים העסקיים לכלל העובדים בארגון. אבל כדי שהעובדים בארגון יפעלו באופן יומיומי בצורה אופטימלית וממוקדת, צריכים להיות להם גם יעדים משל-עצמם שקשורים ליעדים העסקיים של הארגון. לכן חשוב להנהיג בארגון ניהול מבוסס-יעדים, כאשר יעדים לכל קבוצה ולכל פרט בארגון נקבעים ומתוקשרים בהתבסס על היעדים הכלל-ארגוניים. כדאי לעבוד בשיטה [...]

Powered by WordPress