המדד עלה ?

יכולתם של העובדים שלנו לייעל ולמקד את עבודתם כדי לתרום יותר לארגון קשורה קשר הדוק הן להכרתם את יעדי הארגון (על תיקשור היעדים דיברתי בטיפים קודמים), והן להבנתם את מצבו העסקי של הארגון. במרבית הארגונים קיימים כבר מדדים לביצועי הארגון (KPIs – Key Performance Indicators). חשיפה של מדדים אלה לעובדים יכולה לסייע להם להבין כיצד תפקוד הקבוצות השונות בארגון משפיע על מצב המדדים, ומה הם יכולים לעשות כדי לשפר את המדדים ואת מצבו העסקי של הארגון.

כמה טיפים כיצד להשתמש במדדים בהצלחה להתייעלות ארגונית:

  • המדד הנפוץ ביותר בארגונים – מצב המכירות – הוא מדד שבדיעבד. כדאי להגדיר גם KPIs ש-"מנבאים" את המצב העסקי העתידי – למשל מספר ה-leads שארגון המכירות מטפל בהם (מנבא מכירות ללקוחות חדשים), או שביעות רצון הלקוחות כפי שמתבטאת בפנייה לארגון התמיכה (מנבא מכירות חוזרות). יתרונם של מדדים אלה הוא כפול – הם גם מאפשרים לעובדים להבין מה ביכולתם לעשות כדי לשפר את המדד (למשל לטפל ביותר לידים או להקדיש יותר זמן לשביעות רצון לקוחות קיימים), וגם נותנים אינדיקציה מוקדמת שמאפשרת טיפול בבעיות לפני שהן באות לידי ביטוי בתוצאות העסקיות.
  • כדאי להגדיר ולחשוף KPIs לא רק ברמת הארגון כולו – אלא גם ברמת קבוצות שונות (למשל בארגון הפיתוח – מדד של מספר הבאגים שנתגלו במוצר, ובארגון התמיכה הטכנית – הזמן הממוצע לפתרון בעיית-לקוח). עבודתם היומיומית של העובדים משפיעה באופן ישיר על מדדים אלה, ולכן קל להם להבין במה כדאי להם להתמקד כדי לשפר את המדד. כדאי כמובן גם להסביר לעובדים איך שיפור במדד הקבוצתי יתרום להשגת היעדים העסקיים הכלל-ארגוניים.
  • את ערכיהם של המדדים כדאי למדוד ולתקשר באופן רציף – למשל פעם בשבוע, כדי לשמור על הקשר של העובדים ל-"פעימות הלב" של הארגון, להראות מגמות, ולחשוף את הקשר בין שינויים בביצועי העובדים לשינויים במדדים. בהתאם לתרבות הארגונית כדאי לשקול אלטרנטיבות שונות לתקשור המדדים – במייל שבועי של ההנהלה לעובדים, בישיבת צוות שבועית, על מסך המוצב בפינת הקפה וכו'.

יש כמובן מדדים עסקיים שלא כדאי או לא ניתן לחשוף לפורום רחב, אולם ככל שהעובדים שלנו יבינו טוב יותר מה מצבו של הארגון וכיצד התפקוד שלהם משפיע על מצב הארגון (כפי שהוא מתבטא ב-KPIs שלו) – כך יהיה להם קל יותר להתמקד ולהתייעל בעבודתם כדי לתרום יותר להשגת התוצאות העסקיות.

Powered by WordPress